Zaboravi moje, tvoje, sve zastave i boje

Osnovne informacije

 

O PROJEKTU: Projekt je usmjeren na podizanje svijesti o problemu vršnjačkog nasilja te promicanje različitosti među djecom putem interaktivnih radionica, forum teatra te kroz izradu digitalne slikovnice.

NOSITELJ: Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

SURADNICI:

  • Lana Jager završila je integrirani preddiplomski i diplomski studij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i time stekla zvanje magistra primarnog obrazovanja. Bila je zaposlena kao učiteljica razredne nastave u Hrvatskoj osnovnoj školi Miroslava Krleže u Szombathelyju, Mađarska. Tijekom studija sudjelovala je na Erasmus+ studentskoj razmjeni gdje je studirala na Visokoj učiteljskoj školi  Eötvös József  u Baji (Mađarska). Dobitnica je Dekanove nagrade za uspjeh u akademskoj godini 2016./2017. U Udruzi za održivi razvoj Pozitiva Samobor obavlja dužnosti u području aktivnosti za djecu i mlade.
  • Sara Jager, magistra psihologije, certificirani je STPM učitelj te je pri HURT-u (Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske) stekla Certifikat o usvojenim principima i konceptima Teorije izbora, Realitetne terapije i Suradničkog vođenja. Voditelj je ERASMUS+ projekta u Dječjem vrtiću Slavuj u Strmcu gdje je zaposlena od 2015. godine. Volonterka je u Udruzi Pozitiva gdje je koordinator lokalnog projekta za djecu „Slavuj za Afriku“ te provoditelj radionica u okviru istog.

CILJ: Ovaj projekt uključuje preko 200 sudionika u ciklus radionica utemeljenih na metodama neformalne edukacije, javnu kampanju i javna događanja usmjerena na podizanje razine informiranosti i osvještenosti o problemu vršnjačkog nasilja, usvajanje metoda prevencije istog te kreiranje novog inovativnog alata – digitalne slikovnice – koji će ostvariti dugoročan učinak implementacijom u daljnje projekte i programe za suzbijanje nasilja među djecom.

FINANCIRA: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

IZNOS: 80.000,00 kn

VRIJEME PROVEDBE: 12 mjeseci

Projekt će ostvariti sljedeće dugoročne učinke na izravno i neizravno uključene pripadnike ciljanih skupina:

  • podizanje svijesti o problemu vršnjačkog nasilja;
  • intervencije na više razina (škola, odjel, djeca pojedinačno i roditelji, društvena zajednica);
  • uvođenje obrazovnih sadržaja koji djeci pomažu da se suoče s nasiljem (životne vještine);
  • osnaživanje i aktivno uključivanje djece (vršnjačka podrška, medijacija, učenička vijeća);
  • povećanje stručnih znanja za pomoć djeci koja su mete nasilja i djeci sklonoj nasilnom ponašanju;
  • uključivanje roditelja i roditeljskih udruženja kako bi se poboljšala situacija u školi.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski