Tvornica uspjeha

Osnovne informacije

 

O PROJEKTU: Projekt je usmjeren na razvijanje vještina i kapaciteta mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje kroz teoretske edukacije i mentorsku podršku u procesu razvoja vlastitih poslovnih ideja sudionika.

NOSITELJ: Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

SURADNICI:

 • Udruženje obrtinka Samobor, Sveta Nedelja i Stupnik (institucija koja okuplja obrtnike sa spomenutih područja, uspješno provelo nekoliko međunarodnih i eurpskih projekata financiranih od strane ESF-a te lokalnih projekata s ciljem poticanja obrtništva i povezivanja mladih s obrtnicima.)
 • Snježana Kupres (prodajni stručnjak i NLP trener s preko 25 godina iskustva u području prodaje)

CILJ: Osnaživanje udruga civilnog društva na području grada Samobora potem uspstave neformalnih programa za osposobljavanje mladih o poduzetništvu.

FINANCIRA: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

IZNOS: 70.000,00 kn

VRIJEME PROVEDBE: 11 mjeseci

Udruga Pozitiva vjeruje kako su mladi ključ razvoja društvene zajednice i da njihovim educiranjem stvaramo temelje budućeg rasta i razvoja. Ovaj projekt izravno utječe na rješavanje problema nedostataka iskustva i potrebnih vještina mladih te pristupa financijskim sredstvima i infrastrukturi za razvijanje vlastitih poduzetničkih ideja, kao i nedostatka percipiranja poduzetništva kao pokretača gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta. Ukratko, projekt je usmjeren na razvijanje vještina i kapaciteta mladih za socijalno poduzetništvo i samozapošljavanje.

Ciljana skupina projekta su mladi u dobi od 15 do 30 godina s područja Grada Samobora i Grad Svete Nedelje. Poznati problemi s kojima se susreću mladi u navedenoj dobnoj skupini prvenstveno se odnose na nedostatak znanja i vještina, kao i neformiranost o mogućnostima za razvoj vlastitih poduzetničkih ideja te realizaciju istih, što dovodi do njihove smanjenje zapošljivosti te motivacije za samostalno poslovanje.

Cilj projekta je  potaknuti mlade na prepoznavanje i razvoj vlastitih sposobnosti, znanja i vještina kojima bi razvili poduzetničke ideje te ih ohrabriti da usprkos teškoćama, preprekama i strahovima, ustraju na poduzetničkom razmišljanju i kreiranju poslovne budućnosti.

Specifični ciljevi ovog projekta su povećati znanje sudionika o poduzetništvu i društvenom poduzetništvu; razviti kompetencije sudionika u područjima osobnih poduzetničkih kapaciteta, smišljanja poslovne ideje i izrade poslovnog plana te tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga; pružiti mentorsku podršku sudionicima u razvoju poslovne ideje te registriranju i razvoju poslovnog pothvata.

Ciljevi projekta usklađeni su sa Strateškim planom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade I socijalnu politiku 2019.2021., mjerom 2.4.

Neki od dugoročnih utjecaja projekta obuhvatit će:

 • Povećanje interesa za daljnju edukaciju i usavršavanje u području poduzetništva
 • Povećanje motivacije sudionika za osmišljavanjem vlastitih poslovnih ideja, kreiranjem poslovnih planova te implementacijom ideja u praksi;
 • Povećanje kreativnog razmišljanja i izražavanja sudionika;
 • Povećanje svijesti o važnosti poduzetništva za socijalni i gospodarski razvoj te posljedično povećanje pružanje podrške uspjehu raznim modelima poslovanja (npr. Društveno poduzetništvo, start-up);
 • Naglasak je i na povećanju motivacije mladih za školovanje u strukovnim zanimanjima te pridonošenje usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada;
 • Povećanje razine povjerenja sudionika u institucije i organizacije na lokalnoj razini i njihovu spremnost na suradnju pri kreiranje i realizaciji poduzetničkih pothvata.

Aktivnosti projekta uključuju organizaciju:

 • Stručne radionice inovatorstva “Tvornica uspjeha”
 • 1 javnog događaja “Susret mladih obrtnika” gdje bi se predstavljale poduzetničke ideje”
 • 2 edukacije o poduzetništvu i komunikacijskim vještinama te 1 studijski posjet poduzetnicima za 15 učenika srednjih škola
 • 2 edukacije za 5 nezaposlenih osoba o razvoju poduzetničkih vještina I ideja te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski