Naš zdravi kutak

OSNOVNO O PROJEKTU: Projekt je usmjeren na promicanje kvalitete aktivnog življenja, resocijalizacije i integracije osoba starije životne dobi i mladih kroz aktivnosti u prirodi temeljene na metodama neformalne edukacije (radionice vrtlarstva, eko proizvodnje i eko turizma).

NOSITELJ: Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

CILJEVI:
– Poticanje umrežavanja i socijalizacije osoba starije životne dobi iz urbanih i ruralnih područja Zagrebačke županije;
– Poticanje interakcije i prijenosa znanja između osoba starije životne dobi i mladih u cilju poticanja međugeneracijske solidarnosti i razvijanja zajedničkih sadržaja;
– Povećanje znanja sudionika u području vrtlarstva, eko uzgoja i eko turizma;
– Promicanje tjelesne aktivnosti sudionika i njihovog aktivnog načina života;
– Unaprjeđenje kvalitete života sudionika kroz poticanje njihove zdrave prehrane, rekreacije i aktivnog djelovanja u društvenoj zajednici;
– Razvoj vještina komunikacije, prezentacije, timskog rada i vođenja;
– Razvijanje osjećaja pripadnosti sudionika zajednici te osjećaja doprinosa njenom razvoju.

FINANCIRA: Zagrebačka županija

IZNOS: 3.000,00 kn

VRIJEME PROVEDBE: 6 mjeseci

AKTIVNOSTI:

1. Pripremne aktivnosti, kojima je cilj izrada projektnih materijala potrebnih za osiguranje vidljivosti, umrežavanje s relevantnim lokalnim i regionalnim dionicima te priprema materijala za provođenje aktivnosti.
2. Uvodnu konferenciju, kojoj je cilj upoznati zainteresiranu javnost i korisnike s osnovnim odrednicama projekta te uključiti širi spektar građana u projektne aktivnosti.
3. Ciklus od 3 radionice usmjerene na (1) umrežavanje i razmjenu znanja i iskustava sudionika u području uzgoja hrane, vrtlarstva, pravilne prehrane i aktivnog načina života te (2) povećanje znanja sudionika u području vrtlarstva, eko uzgoja i eko turizma. Cilj radionica je poticanje interakcije sudionika, prijenos znanja i iskustva te promicanje međugeneracijske solidarnosti. Ishodi radionica služit će kao temelj za provedbu praktičnog dijela projekta.
4. Ciklus od 5 praktičnih radionica u prirodi koje se temelje na vrtlarstvu, a u okviru kojih će sudionici dizajnirati i izrađivati vlastiti vrt te stjecati znanja u području eko proizvodnje i eko turizma te održivog razvoja. Cilj radionica je povećati kvalitetu života sudionika kroz poticanje njihove tjelesne aktivnosti, rekrecije u prirodi i zdrave prehrane, kao i dugoročno motivirati sudionike za stvaranjem zdravih životnih navika.
5. Završnu konferenciju, kojoj je cilj prezentacija i diseminacija projektnih rezultata (ishoda učenja sudionika i opipljivih rezultata) zainteresiranoj javnosti.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski