Budi moja voda

OSNOVNO O PROJEKTU: Projekt je usmjeren na zaštitu okoliša i prirode kroz aktivnosti čišćenja ilegalnih odlagališta otpada i uređenje bunara koji su dio prirodne baštine na području Vrhovčaka u Samoboru. Projekt podiže razinu ekološke osviještenosti korisnika te stvara dodatnu turističku vrijednost za ruralnu zajednicu u kojoj je provode aktivnosti.

NOSITELJ: Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor

CILJEVI: Podizanje ekološke osviještenosti građana kroz edukaciju, aktivnosti čišćenja ilegalnih odlagališta otpada te sanaciju i uređenje javnih bunara na području Vrhovčaka u Samoboru.

FINANCIRA: Zagrebačka županija

IZNOS: 18.424,00 kn

VRIJEME PROVEDBE: 6 mjeseci

INFORMACIJE O PROJEKTU:

Na području Zagrebačke županije nalazi se preko 350 ilegalnih odlagališta otpada, uz koje postoji i niz neevidentiranih manjih odlagališta koja stihijski nastaju u ruralnim područjima, najčešće u šumama u neposrednoj blizini javnih puteva. Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Na području Vrhovčaka u Samoboru nalazi se više manjih ilegalnih odlagališta otpada, od kojih neka predstavljaju povećanu opasnost od zagađanja okoliša jer se nalaze neposredno u blizini bunara s pitkom vodom koje su stanovnici naselja u prošlosti koristili za zalijevanje, piće i kuhanje.

Glavni problem na čije rješavanje ovaj projekt nastoji utjecati su:

 • Postojanje i stalno pojavljivanje novih ilegalnih odlagališta otpada u ruralnim području Samobora, kao posljedica nedovoljno razvijene svijesti građana o potrebi adekvatnog zbrinjavanja otpada te zaštite okoliša.
 • Potreba sanacije uređenja javnih bunara na području Vrhovčaka kao izvora pitke vode te prirodnog, kulturnog i turističkog dobra Zagrebačke županije.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Podići razinu osviještenosti građana o postojanju i potrebi sanacije ilegalnih odlagališta otpada
 • Povećati znanje građana o načinima propisanog zbrinjavanja otpada, s fokusom na mogućnosti ponovnog korištenja otpada (npr. recikliranje, kompostiranje i sl.)
 • Povećati znanje građana o mogućnostima korištenja i načinima funkcioniranja bunara kao izvora pitke vode.
 • Potaknuti inicijativu građana te promicati njihovu aktivnu participaciju u pitanjima zaštite okoliša i prirode
 • Provesti aktivnosti čišćenja ilegalnih odlagališta otpada na području Vrhovčaka u Samoboru
 • Provesti aktivnosti sanacije i uređenja javnih bunara na području Vrhovčaka u Samoboru

Projekt će izravno uključiti ukupno 50 korisnika s područja Zagrebačke županije, koji su pripadnici sljedećih ciljanih skupina:

 1. Učenici osnovnih srednjih škola s područja Grada Samobora
 2. Mladi u dobi od 15 do 35 godina koji su volonteri Udruge za održivi razvoj Pozitiva Samobor i aktivno djeluje u provođenju i samostalnoj izradi aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša i prirode (ukupno 15 korisnika)
 3. Zainteresirani građani s područja Zagrebačke županije, koji svojim djelovanjem nastoje doprinijeti podizanju ekološke svijesti te očuvanju i zaštiti prirodne baštine na području Županije (ukupno 20 korisnika).

Projekt predviđa provedbu sljedećih aktivnosti:

 1. Pripremne aktivnosti, kojima je cilj izrada projektnih materijala potrebnih za osiguranje vidljivosti te umrežavanje s relevantnim lokalnim i regionalnim dionicama koji pružaju podršku provedbi projekata
 2. Uvodna konferencija, kojoj je cilj upoznati zainteresiranu javnost i korisnike s osnovnim odrednicama projekta te uključiti širok spektar građana u projektne aktivnosti
 3. 2 aktivnosti čišćenja ilegalnih odlagališta otpada na području Vrhovčaka u Samoboru i edukacije građana, kojima je cilj ukloniti postojeći otpad i povećati znanje građana o načinima zbrinjavanja te mogućnostima ponovnog korištenja istog
 4. 1 višednevna aktivnosti sanacije i uređenje javnih bunara na području Vrhovčaka u Samoboru i edukacije građana
 5. 1 aktivnost edukcije građana o sprečavanju nastanka novih ilegalnih odlagališta otpada te načinima uspješne eksploatacije projektnih rezultata
 6. Izrada digitalne publikacije kojoj je cilj povećati znanje građana o javnim bunarima kao prirodnim dobrima I njihovoj dodatnoj turističkoj vrijednosti na području Zagrebačke županije
 7. Završna konferencija, kojoj je cilj prezentacija i diseminacija projektnih rezultata zainteresiranoj javnosti.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski