Plant Your Future

Cilj projekta je revitalizacija lokalne zajednice stvaranjem prilika za mlade sa smanjenim mogućnostima da uče vještine potrebne za stvaranje ekološki osviještene zajednice i pokretanje socijalnog poduzetništva.

OSNOVNE INFORMACIJE

Tema: promicanje zaštite okoliša i održivog razvoja

Datum: 01.02.2021. – 01.02.2022.

Lokacija: Samobor, Hrvatska

Broj sudionika: 2

Dob sudionika: 18 – 30 godina

 

SPECIFIČNI CILJEVI

  • Podizanje svijesti mladih o zaštiti okoliša, zdravog načina života i održivog razvoja
  • Postizanje kontinuiteta u obrazovanju djece i mladih u području zaštite okoliša i održivog razvoja povezivanjem institucija, razmjenom dobrih praksi u zajedničkim radom
  • Podizanje motivacije sudionika da postanu društveno aktivni: uzgoj hrane i interakcija s drugim pojedincima na održavanju zelenila kako bi se zajedničkim aktivnostima stvorile ekološki osviještene zajednice
  • Populariziranje agronomije kroz usvajanje odgovarajućih vještina
  • Revitalizacija ruralnog kraja
  • Poticanje socijalnog poduzetništva
  • Promocija programa EU za mlade i vrijednosti Europskih snaga solidarnosti

 

METODE I AKTIVNOSTI

Ovaj se projekt temelji na metodama neformalnog obrazovanja, koje podržavaju aktivno uključivanje sudionika i usredotočuju se na njihovu samorefleksiju i dokumentiranje ishoda učenja. Takve metode također potiču mlade na odabir vlastitih pristupa i metoda koje im nude fleksibilnost i slobodu u istraživanju njihovih novonastalih interesa.

 

RADIONICE

Projekt uključuje dvije razine provedbe:

1- Radionice u vrtićima i školama usmjerene na edukaciju sudionika s manje mogućnosti i mladih o zelenim zidovima kao primjerima dobre prakse u promicanju zaštite okoliša, zdravih stilova života i održivog razvoja u njihovom neposrednom okruženju, te o svim elementima koji su im potrebni za stvaranje zelenih zidova – sadnice, materijali i održavanje;

2 – Javne aktivnosti u lokalnoj zajednici: postavljanje probnih zelenih zidova u Centru za mlade Bunker i širenje rezultata projekta građanima. Projekt uključuje organizaciju javne tribine u lokalnom centru za mlade Bunker, otvorenog za građane s predavačima iz područja zaštite okoliša. Do kraja projektnih aktivnosti, volonteri će s djecom i mladima, uz pomoć odgajatelja i učitelja, izradit vodič za izgradnju zelenih zidova, na temelju provedenih aktivnosti i njihovih rezultata, koji će se putem institucija i interneta distribuirati u svrhu promicanja okoliša i održivog razvoja.

UTJECAJ

Sudjelovanjem u projektu, volonteri će potvrditi svoju motivaciju za stjecanjem novih znanja i iskustava i pokazati da njeguju vrijednosti poput solidarnosti. Pritom će im ovo dati bolji uvid u važnost uključivanja, strukturiranog učenja, odgovaranja na potrebe, usredotočenosti na stvarni utjecaj i poduzimanja akcija u lokalnoj zajednici.

Poseban utjecaj na volontere odrazit će se na same ishode učenja, poput razvijanja socijalnih i građanskih vještina, interkulturalizma, osjećaja za poduzimanje inicijative, poduzetništva, jačanja jezičnih kompetencija i učenja.

U pogledu daljnjeg kontinuiranog obrazovanja i profesionalnog razvoja, projekt će sudionicima omogućiti da naprave planove za daljnje obrazovanje, bilo formalno ili neformalno.

Također, sudionici će dobiti jasniju sliku o smjeru u kojem žele razvijati svoju karijeru i steći će više samopouzdanja za traženje novog posla ili pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata.

Kroz samostalni život u novom okruženju, sudionici će razviti osjećaj odgovornosti i vještine u rješavanju nepoznatih situacija i interakciji s različitim ljudima. Istodobno će se razviti vještine prihvaćanja različitih kultura koje će istovremeno biti od koristi lokalnoj zajednici.

Najveće koristi koje će volonteri imati od sudjelovanja u projektu Europskih snaga solidarnosti su samosvijest, sposobnost rada s drugim ljudima, iskušavanje novih stvari, razvijanje znanja i vještina te interkulturalizam i solidarnost.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski