Earth’s playground: Forest educational project

Earth’s Playground: Forest Educational project

Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa Europskih snaga solidarnosti. Stajališta izražena u tekstovima i materijalima smatraju se isključivo stajalištem autora Udruge za održivi razvoj Pozitiva Samobor te se ne mogu smatrati službenim stajalištem Europske komisije i Agencije za mobilnost i programe EU.

OSNOVNE INFORMACIJE

GLAVNI CILJ

Glavni cilj ovog volonterskog projekta Europskih snaga solidarnosti je poticanje brige o okolišu, održivog života i osjećaja europske solidarnosti među mladima uz jačanje njihove povezanosti s prirodom.

Kroz izgradnju šumskog rekreacijskog poligona i osmišljavanje eko-edukativnih šumskih aktivnosti na otvorenom, projekt nastoji stvoriti dugotrajan pozitivan utjecaj kako na okoliš, tako i na mlade koji sudjeluju.

 

SPECIFIČNI CILJEVI

Specifični ciljevi projekta:

– izgraditi višenamjenski šumski rekreacijski poligon koji služi kao središte za razne aktivnosti temeljene na prirodi, promičući fizičku dobrobit i potičući dublje poštovanje prirodnih prostora;
– osmisliti zanimljiv i interaktivan eko obrazovni kurikulum na otvorenom, prilagođen dobnim skupinama djece i mladih, s ciljem podizanja svijesti o pitanjima okoliša, bioraznolikosti i održivih praksi;
osnažiti mlade volontere koji sudjeluju sa znanjem i vještinama vezanim uz održivo korištenje zemljišta, izgradnju i obrazovanje, potičući ih da postanu aktivni akteri pozitivnih promjena u svojim zajednicama;
– promicati međukulturalno razumijevanje i suradnju među volonterima koji dolaze iz različitih europskih zemalja, njegujući na taj način osjećaj europskog identiteta i solidarnosti;
– procijeniti i pratiti utjecaj projektnih aktivnosti na okoliš, težeći niskom ugljičnom otisku i promičući održive prakse tijekom cijelog životnog ciklusa projekta;
– osigurati da šumski rekreacijski poligon i obrazovne aktivnosti budu dostupni djeci i mladima iz različitih sredina, uključujući one s tjelesnim oštećenjima ili socio-ekonomskim izazovima;
– širenje rezultata projekta, uspjeha i naučenih lekcija kroz različite kanale, nadahnjujući druge inicijative koje vode mladi i promičući program Europskih snaga solidarnosti.

 

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI

U okviru projekta volonteri su obuhvatili sljedeće zadatke:

– priprema terena za šumski edukativni poligon;
– izrada koncepcije šumskog edukativnog poligona;
– osmišljavanje aktivnosti za šumarski obrazovni program;
– stvaranje i dijeljenje materijala za vidljivost i širenje;
– potpora u redovnom održavanju eko gospodarstva.

 

PREGLED INFORMACIJA

Vrijeme provedbe aktivnosti: 12.09. – 02.10.2023.

Lokacija aktivnosti: Eko edukacijsko imanje Greenville, Samobor

Broj uključenih volontera: 10

Sudjelujuće zemlje: Francuska, Španjolska, Latvija, Estonija, Bugarska, Belgija

Ostvareni materijalni rezultati:

  • šumski edukacijski poligon za djecu i mlade koji se sastoji od područja za okupljanje i radionice te vanjskog ložišta, osjetilni poligon, poligon s preprekama i društveno-edukacijske igre;
  • program radionica za provedbu na šumskom edukacijskom poligonu.

GALERIJA FOTOGRAFIJA S AKTIVNOSTI

IZ NOVOSTI:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski