Crafting generations

O PROJEKTU

 

Ovaj projekt nudi mogućnost samostalnih kreativnih aktivnosti volonterima, koji će u skladu sa svojim zanimanjima i strastima u pogledu zanata i kulture odabrati najprikladnije metode i dinamiku za njihovu provedbu u praksi. Aktivnost je razvijena na metodama neformalnog obrazovanja koje potiču razmjenu znanja, razvoj kreativnosti i osjećaja za inicijativu kod mladih.

Kroz ovu aktivnost sudionici će steći poduzetničke i obrtničke vještine te povećati kulturnu svijest sudjelovanjem u nizu sadržaja koji promiču i potiču kulturnu raznolikost, kreativnost i generacijsku obnovu u obrtničkom sektoru.

SPECIFIČNI CILJEVI

 

– poticanje kreativnog izražavanja sudionika razvijanjem vlastitih poduzetničkih ideja u području obrtništva;

– razvijanje specifičnih znanja u obrtničkom sektoru;

– promicanje poštovanja mladih prema društvenim i kulturnim ekosustavima u lokalnim zajednicama;

– podizanje svijesti o obrtu kao identitetu i potrebi očuvanja različitih jedinstvenih obrta; –

okupljanje tradicionalnih i suvremenih obrtničkih praksi uz demonstracije i radionice uživo na međunarodnom festivalu obrta;

– izrada digitalne publikacije koja predstavlja različite zanatske prakse, uključujući metode proizvodnje;

– razvijanje specifičnih praktičnih vještina volontera u obrtništvu (renoviranje namještaja, izrada keramike, učenje o šivanju i drugim tradicijama predaka iz različitih regija i zemalja uključenih u aktivnost);

– uspostavljanje interkulturalnog dijaloga između volontera i lokalne zajednice kako bi se omogućilo obrtničko i umjetničko znanje koje bi se moglo prenositi između generacija i zemalja;

– jačanje jezičnih vještina volontera;

– promicanje programa Europskih snaga solidarnosti.

METODE I AKTIVNOSTI

 

– Razviti osobne i profesionalne kompetencije potrebne za (samo)zapošljavanje mladih kroz neformalne programe obrazovanja;
– Provoditi aktivnosti temeljene na umjetnosti i obrtu;
– Sudjelovati u zanatskim aktivnostima i radionicama na eko obrazovnoj farmi Greenville;
– Razvijati programe usmjerene na edukaciju mladih o poduzetništvu i mogućnostima pokretanja vlastitog poduzetničkog pothvata;
– Predstaviti primjere dobre prakse kroz aktivnosti umrežavanja članova ciljnih skupina i poduzetnika;
– Pružanje mentorske podrške za pokretanje vlastitih poduzetničkih pothvata;
– Javno djelovanje u lokalnoj zajednici;
– Redoviti radovi na održavanju farme.

IZ NOVOSTI:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski