Where tradition meets innovation

O AKTIVNOSTI

 

Lokacija provedbe: Orebić, Hrvatska

Vrijeme provedbe: 09. – 15.05.2023.

Uključene države: Republika Sjeverna Makedonija, Grčka, Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Tema treninga za osobe koje rade s mladima je korištenje STEM alata u radu s mladima vezano uz teme ekologije i poljoprivrede. Sudionici će imati priliku istražiti STEM perspektive iz različitih industrija i naučiti kako ih implementirati u svoj rad s mladima. Imat će priliku naučiti osmišljavati vlastite stem lekcije za mlade, posjetiti lokalna područja u kojima se odvija poljoprivreda koristeći STEM alate.

Specifični ciljevi projekta su:

● Poboljšano znanje o STEM-u i inovacijama u industriji
● Poboljšano znanje o raznim STEM aktivnostima za mlade
● Poboljšano znanje o poljoprivredi i poljoprivrednim tehnologijama
● Poboljšana sposobnost dizajniranja AgroSTEM kurikuluma/lekcije i njegove primjene u praksi
● Poboljšana sposobnost motiviranja i uključivanja učenika u AgroSTEM učenje
● Rad na studijama slučaja i smjernicama
● Učenje o STEM lekciji povezanoj s poljoprivredom, poljoprivredom, ekologijom
● Znanje o osnovnim poljoprivrednim tehnologijama i praksama
● Znanje o digitalnim alatima za korištenje u STEM nastavi
● Znanje o problemima tradicionalnog uzgoja i kako ih riješiti
● Interkulturalna svijest sudionika i njihov osjećaj zajedničkog europskog identiteta;
● Poznavanje Erasmus+ programa i Youthpass certifikata.

O TEMI

 

Poljoprivreda je vitalni sektor gospodarstva Europske unije koji značajno pridonosi zapošljavanju i rastu. Međutim, prosječna dob poljoprivrednika u Europi raste, te postoji potreba za uključivanjem više mladih u poljoprivredu.

Uključivanje mladih u poljoprivredu ključno je za održivost sektora.
Mladi ljudi donose svježe ideje, inovativnost i energiju na ovo područje. Oni također osiguravaju kontinuitet poljoprivrednih praksi i doprinose sigurnosti hrane.

Međutim, mnogi izazovi ometaju njihovo sudjelovanje, uključujući:

nezainteresiranost
neadekvatno obrazovanje i obuka
ograničen pristup resursima.

Prema Eurostatu, postotak mladih poljoprivrednika (mlađih od 35 godina) u EU se u posljednjem desetljeću stalno smanjuje. Oni su 2010. predstavljali 12% svih poljoprivrednika, dok su 2020. činili samo 9%. Ovaj trend je alarmantan jer ukazuje na nezainteresiranost mladih za poljoprivredu.

Štoviše, broj studenata upisanih na poljoprivredne studije opada, a udio žena u poljoprivredi i dalje je nizak. Ove statistike naglašavaju potrebu za hitnim djelovanjem kako bi se više mladih ljudi, posebice žena, privuklo u ovaj sektor.

 

UKLJUČIVANJE MLADIH U POLJOPRIVREDU

 

Uključivanje mladih u poljoprivredu ima brojne koristi, kako za pojedince tako i za sektor u cjelini. Mladima pruža priliku za osobni i profesionalni razvoj, poduzetništvo i društveni angažman. Također nudi priliku za doprinos održivom razvoju i suočavanje s globalnim izazovima kao što su klimatske promjene i sigurnost hrane.

U sektoru poljoprivrede uključivanje mladih osigurava njegov kontinuitet, promiče inovacije i modernizaciju te povećava konkurentnost. Dodatno, doprinosi ruralnom razvoju i očuvanju kulturne baštine.

VAŽNOST STEM-A U UKLJUČIVANJU MLADIH U POLJOPRIVREDU

 

STEM obrazovanje (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) može igrati ključnu ulogu u privlačenju i zadržavanju mladih ljudi u poljoprivredi. Nudi multidisciplinarni pristup koji kombinira teorijsko znanje s praktičnim vještinama i praktičnim iskustvom. Ovaj pristup može pomoći mladim ljudima da razumiju složenost sektora i njegov potencijal za inovacije i održivost.

STEM obrazovanje također može pružiti prilike za digitalizaciju i automatizaciju, koji su ključni za modernizaciju poljoprivrede. Može pomoći mladim ljudima da razviju kritičko razmišljanje, vještine rješavanja problema i donošenja odluka koje su neophodne za poduzetništvo i vodstvo. Nadalje, može promovirati suradnju i umrežavanje među mladim ljudima i dionicima u sektoru.

ZNANOST U POLJOPRIVREDI

Znanost igra ključnu ulogu u poljoprivredi pružajući dublje razumijevanje bioloških i kemijskih procesa uključenih u proizvodnju usjeva i zdravlje životinja. Na primjer, istraživanje u genetici dovelo je do razvoja genetski modificiranih usjeva koji su otporni na štetočine i bolesti, te imaju veće prinose. Uz to, znanost o tlu pomaže poljoprivrednicima da razumiju potrebe svojih usjeva za hranjivim tvarima i kako učinkovito upravljati plodnošću tla. Štoviše, znanstveno istraživanje ključno je u razvoju održivih poljoprivrednih praksi koje smanjuju negativan utjecaj na okoliš. To uključuje proučavanje učinaka pesticida i gnojiva na kvalitetu tla i vode, kao i razvoj alternativnih metoda za suzbijanje štetočina i korova.

TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI

Tehnologija je revolucionirala poljoprivredu uvođenjem inovativnih rješenja koja su poljoprivredu učinila učinkovitijom i produktivnijom. Jedan primjer je precizna poljoprivreda, koja koristi senzore i GPS tehnologiju za praćenje rasta usjeva i identificiranje područja koja zahtijevaju pozornost. To omogućuje poljoprivrednicima da primjenjuju gnojiva i pesticide samo tamo gdje su potrebni, smanjujući otpad i povećavajući prinose. Drugi tehnološki napredak je korištenje dronova u poljoprivredi. Dronovi opremljeni kamerama i senzorima mogu poljoprivrednicima pružiti detaljne informacije o njihovim usjevima, kao što su zdravlje biljaka, razina vlage i procjene prinosa.

INŽENJERSTVO U POLJOPRIVREDI

Inženjerska načela koriste se u poljoprivredi za projektiranje i razvoj strojeva i infrastrukture koji poboljšavaju poljoprivredne prakse. Na primjer, razvoj traktora i drugih poljoprivrednih strojeva poljoprivrednicima je olakšao i ubrzao uzgoj usjeva i upravljanje zemljom. Sustavi navodnjavanja i drenažne mreže također su projektirani kako bi usjevi dobili odgovarajuću vodu i hranjive tvari.

IZ NOVOSTI:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski