My European Passport

O projektu

 

Projekt izravno utječe na nedostatak svijesti mladih o EU, neuključenost u EU programe i projekte kao i na nedostatak njihovog aktivnog sudjelovanja u procesu donošenja odluka u EU.

 

Ciljevi projekta

 

Glavni cilj projekta je osnažiti mlade ljude da postanu aktivni i odgovorni europski građani, postizanjem specifičnih ciljeva kao što su podizanje temeljnog znanja sudionika o EU-u, podizanje njihove svijesti o mogućnostima EU-a, razvijanje osnovnih kompetencija za aktivno građanstvo i razvoj osjećaj zajedničkog europskog identiteta.

Specifični ciljevi projekta su:

– povećati osnovno znanje sudionika o EU u geografskom, kulturnom i organizacijskom smislu te o temeljnim pravima i dužnostima građana EU-a;
– povećati razinu svijesti ciljnih skupina o mogućnostima koje nudi EU u područjima obrazovanja, osposobljavanja, sporta i mogućnostima mobilnosti mladih;
– omogućiti polaznicima osnovne kompetencije kao preduvjete za aktivno europsko građanstvo;
– razviti “europsku putovnicu” kao kreativni informativni materijal za mlade o najvažnijim područjima djelovanja EU-a od njihovog interesa i mogućnostima koje nudi;
– razviti osjećaj zajedničkog europskog identiteta za sudionike i promicati temeljne europske vrijednosti;
– promovirati program Erasmus+.

Razmjena mladih

 

Naziv projekta: My European Passport
Vrsta: Erasmus+ KA1, razmjena mladih
Datumi glavne aktivnosti: 18.11. – 26.11.2021.  (18. i  26. su putni dani)
Lokacija: Samobor, Hrvatska
Broj sudionika: 6 sudionika po državi (5 mladih osoba + 1 voditelj grupe)
Dob sudionika: 18-30 (18+ za voditelje grupa)

Radionice

 

U okviru projekta će biti provedene sljedeće radionice:

(1) „EU i njezine karakteristike“, skup radionica temeljenih na metodama neformalnog obrazovanja (rasprava, simulacija, igranje uloga, prezentacija), pri čemu će temelj za rad biti publikacije institucija EU (Europske komisije , Vijeće EU), kao što su: Istražimo Europu, Misterij zlatnih zvijezda, Europa i ti. Rezultati će biti upoznavanje mladih s osnovnim značajkama EU i općim geografskim, povijesnim i jezičnim interesima države članice EU; razvijanje društvenih i interkulturalnih kompetencija sudionika i sposobnosti kreativnog izražavanja; stvaranje opipljivih rezultata – elementi objave / instalacije Moje europske putovnice;

(2) „Putovanje Europom“, skup radionica usmjerenih na učenje o državama članicama EU. Sudionici će istraživati ​​i prezentirati činjenice i brojke o zemljama EU-a kroz 5 kategorija: opće informacije, kultura, običaji, hrana i jezik. Sudionici će komponirati lik za svaku od zemalja koristeći prepoznatljive predmete, značajna djela, izume ili ljude koji dolaze iz te zemlje. Sudionici će kreirani sadržaj ugraditi u “Moju europsku putovnicu”. Rezultati će biti stjecanje temeljnih znanja sudionika o obilježjima zemalja EU, učenje o temeljnim vrijednostima za koje se EU zalaže (pravednost, jednakost, solidarnost, uključenost, tolerancija itd.), kao i stvaranje simboličnih figura koje predstavljaju pojedine države članice EU i vrijednosti EU, koje će biti sastavni dio publikacije/instalacije “Moja europska putovnica”. Radionice će također doprinijeti razvoju društvenih, interkulturalnih i jezičnih kompetencija sudionika i vještina kreativnog izražavanja.

(4) „Moje građanstvo“, skup radionica kroz koje će sudionici steći osnovna znanja o svom građanskom statusu u EU: pravima i dužnostima, kako se informirati, kako izraziti svoje mišljenje, kako sudjelovati; također su istražili ulogu EU-a na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

(5) „Moj glas unutar EU“, skup radionica kroz koje će sudionici steći znanja o načinima komunikacije s institucijama i dionicima u procesu donošenja odluka EU (značaj izbora za nacionalni parlament i izbora za EU parlament, sudjelovanje u procesu donošenja odluka EU, oblici sudjelovanja građana itd.).

(6) „Strukturirani dijalog mladih s donositeljima odluka“, skup radionica kroz koje će sudionici steći osnovna znanja o strukturiranom dijalogu kao konceptu EU unutar kojeg mladi imaju priliku izraziti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati na i oblikuju europske politike koje ih izravno utječu.

(7) „Prilike EU za mlade“, skup radionica kroz koje će sudionici steći osnovna znanja o programima EU koji su osmišljeni za poticanje obrazovanja, osposobljavanja i mobilnosti mladih. Poseban fokus bit će stavljen na program Erasmus + (projekti studijske mobilnosti, razmjene mladih, Europski volonterski servisi, dijalozi mladih s donositeljima odluka).

(8) „Moja europska putovnica“, skup radionica kroz koje će sudionici dizajnirati publikaciju/instalaciju kao materijalni rezultat projekta.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski