Happiness of nature

Glavni cilj ovog projekta je povezati mlade s prirodom razvijanjem njihovih osobnih kompetencija i praktičnih vještina kroz značajna iskustva na otvorenom. Projekt će podržati sudionike u pronalaženju i postavljanju vlastitih granica, koristeći prirodu kao resurs za pokretanje novih ideja, povećavajući njihovu motivaciju kao i izgradnju tjelesne i mentalne snage.

OSNOVNE INFORMACIJE

Tema:  razvijanje osobnih kompetencija i praktičnih vještina kroz prirodu

Datumi: od 08.06.- 14.06.2021.

Lokacija: Samobor, Hrvatska

Dob sudionika: od 18 do 25 godina

SPECIFIČNI CILJEVI

– poboljšati tjelesno zdravlje i emocionalnu dobrobit sudionika kroz aktivnosti u prirodi;

– povećati samosvijest, osobno samopouzdanje i samopoštovanje kroz prihvaćanje izazova, postizanje uspjeha i učenje na njihovim pogreškama;

– razviti fizičku pismenost i specifične vještine aktivnosti koje će im omogućiti uživanje u aktivnostima na otvorenom sada i u budućnosti;

– kombinirati praktične i terenske metode kako bi se promicalo veće razumijevanje i uvažavanje prirode, lokalnog društva i kulture;

– razviti dublju svijest i razumijevanje okoline sudionika i motivirati ih da aktivno traže mogućnosti za smanjenje utjecaja koji imaju na okoliš;

– povećati njihovu interkulturalnu svijest i komunikaciju na stranom jeziku;

– povećati svoje znanje o programu Erasmus + i Youthpass certifikatu.

METODE I AKTIVNOSTI

Ovaj će projekt probuditi pozitivne osjećaje sudionika, kao i potaknuti ih da razmišljaju izvan okvira. Sudionici će naučiti kako pronaći mjeru u korištenju tehnologije, te ju usmjeriti na pravi način.

Kroz projekt, mobiteli će se koristiti što je manje moguće, primjenjivat će se u svrhu snimanja video materijala koji će se koristiti za širenje rezultata projekta. Ovaj će projekt poboljšati uspješnost učenja sudionika, povećati njihov osjećaj inicijative i poduzetništva, kao i samoosnaživanje i samopoštovanje. Nadalje, povećat će se njihove strane jezične kompetencije, interkulturalna svijest i motivacija za sudjelovanje u budućem obrazovanju i osposobljavanju.

RADIONICE

Ova razmjena mladih bit će organizirana u Samoboru u Hrvatskoj, uključivat će 20 mladih ljudi i 4 vođe grupa iz 4 države: Hrvatske, Grčke, Portugala i Rumunjske.

Raznim metodama sudionici se upoznaju s temom projekta. Izbor neformalnog metode obrazovanja sudionice će staviti u središte njihovog procesa učenja, jer će im dati najvažniju ulogu u provođenje radionica i poticati njihovo aktivno sudjelovanje. To će rezultirati poboljšanjem njihovog timskog rada, stjecanjem praktične vještine, poboljšanje njihove komunikacije i postizanje ciljeva učenja. Metode korištene u glavnoj djelatnosti su pripovijedanje, igre temeljene na prirodi, rasprave, timske igre, orijentacijske vježbe, istraživanja i razmišljanja.

UTJECAJ

Ovaj će projekt utjecati na sudionike na sljedeće načine:

– Promicat će njihovu kreativnost i maštu, kao i omogućiti im smislenu interakciju sa okolinom.

–  Slobodnije će razmišljati, dizajnirati vlastite aktivnosti i pristupiti svijetu na inventivan način.

– Naučit će ih odgovornosti.

– Pružit će drugačiju stimulaciju, priroda u stvarnosti aktivira više osjetila – možete vidjeti, čuti, nanjušiti i dodirnuti vanjska okruženja.

– Većina načina interakcije s prirodom uključuje vježbanje: sudionici će postati svjesni da se ne trebaju baviti samo sportom ili drugim strukturiranim aktivnostima kako bi provodili vrijeme u prirodi i poboljšali svoje fizičko stanje.

– Natjerat će ih na razmišljanje, jer priroda stvara jedinstveni osjećaj čuđenja za sudionike koji nijedno drugo okruženje ne može pružiti.

– Smanjit će stres i umor, urbana okruženja zahtijevaju ono što se naziva usmjerenom pažnjom, što nas tjera da zanemarimo smetnje i iscrpimo mozak. U prirodnom okruženju vježbamo vrstu pažnje bez napora poznatu kao meka fascinacija koja stvara osjećaj užitka, a ne umora.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski