Greenland

Dugoročna vizija ovog projekta je doprinijeti promicanju sve istaknutijih društvenih ciljeva poput zaštite okoliša, održivog razvoja i zdravih stilova života, a s druge strane otvaranju radnih mjesta i poticanju poduzetništva mladih.

OSNOVNE INFORMACIJE

Tema:  promicanje istaknutih društvenih ciljeva kao što su zaštita okoliša, održivi razvoj i zdrav način života.

Datumi: od 27.03. – 04.04.2021.

Lokacija: Samobor, Hrvatska

Dob sudionika: od 18 do 22 godina

 

SPECIFIČNI CILJEVI 

– povećati znanje sudionika o prehrani i njezinom utjecaju na njihovo fizičko i mentalno zdravlje kao i na njihove sposobnosti učenja;
– razviti praktične vještine sudionika u (održivom) vrtlarstvu i poljodjelstvu; povećati znanje o tome kako sami uzgajati hranu;
– poticati uvažavanje i prepoznavanje potencijala ruralnih područja;
– promicati veće razumijevanje i uvažavanje prirode i lokalnog društva;
– promovirati Erasmus + i mobilnost mladih.

 

METODE I AKTIVNOSTI

Ovaj se projekt temelji na metodama neformalnog obrazovanja, koje podržavaju aktivno uključivanje sudionika i usredotočuju se na njihovu samorefleksiju i dokumentiranje ishoda učenja. Takve metode također potiču mlade na odabir vlastitih pristupa i metoda koje im nude fleksibilnost i slobodu u istraživanju njihovih novonastalih interesa.

RADIONICE

Tijekom praktičnih radionica primjenjivat će se metode obrazovanja na otvorenom u svrhu promicanja aktivnog načina života, u skladu s ciljevima projekta.

Projekt će provesti 2 vrste radionica sa sljedećim ciljevima:
1 – teorijske radionice kojima je cilj povećati znanje sudionika o temama prehrane i njenom utjecaju na njihovo fizičko i mentalno zdravlje kao i njihove sposobnosti učenja, kao i podržati proces razmjene njihovih iskustava i nacionalnih stvarnosti u vezi s temama održive poljoprivrede i eko-turizma. Sudionici će dobiti vrijeme i prostor da izraze svoja osobna stajališta, predstave primjere praksi iz svojih zajednica i osmisle akcije koje se mogu poduzeti u svrhu promicanja zdrave prehrane kroz poljoprivredu i turizam. U teoretskom dijelu, jedan od glavnih ciljeva je i povećanje znanja sudionika o temi Erasmus + i mogućnostima koje nudi mladim ljudima. Glavne metode koje će se koristiti bit će rasprava, simulacija i igra uloga.

2 – praktične radionice kojima je cilj povećati vještine sudionika u polju vrtlarstva i poljodjelstva iskustvom kako saditi i uzgajati hranu vlastitim rukama. Također će povećati znanje sudionika o pripremi zdravih obroka, jer će biti u mogućnosti rekreirati svoja tradicionalna jela sa zdravim, organskim sastojcima, kao i stvoriti jelovnike za njihovu svakodnevnu prehranu. Kroz praktične radionice sudionici će također povećati svoju interkulturalnu svijest komunicirajući s lokalnom zajednicom i stvarajući iskustva iz prve ruke u ruralnom okruženju. Glavne metode koje će se koristiti bit će metode obrazovanja na otvorenom.

UTJECAJ

Očekuje se da će ovaj projekt imati sljedeći utjecaj na sudionike:
– promjena svijesti i povezanosti s prirodom koja mladima pruža promijenjenu percepciju okoline u odnosu na prethodno iskustvo;
– stvaranje mjesta za povezivanje sudionika s prirodom i razvijanje osjećaja odgovornosti prema okolišu; povećavanje njihove motivacije za bavljenje prirodom i pomoć u pronalaženju rješenja;
– razvoj ponašanja za zaštitu okoliša, posebno poticanjem emocionalne povezanosti s prirodom;
– poboljšanje pažnje sudionika, razine stresa, samodiscipline, interesa i užitka u učenju te tjelesne aktivnosti i kondicije;
– podupiranje ekoturizma i održive poljoprivrede kao aktivnosti koje vrednuju i promiču prirodne resurse;
– viša razina motivacije i interesa za sudjelovanje u međunarodnim projektima, posebno u okviru programa Erasmus +.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski