Eco Centric Learning Factory

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Ovaj projekt ima za cilj potaknuti povećanje kvalitete u radu s mladima, posebno kroz pojačanu suradnju između organizacija u području mladih i/ili drugih dionika, kao i poboljšati međunarodnu dimenziju aktivnosti za mlade i povećati kapacitete osoba koje rade s mladima.

Glavni cilj ovog projekta je prenamjena prirode kao prostora za učenje osposobljavanjem osoba koje rade s mladima skupom kompetencija kako raditi koristiti prirodu kao učionicu i nastavni medij, na temelju ekocentričnog modela učenja.

 

Naziv projekta: Eco centric learning factory
Vrsta projekta: Erasmus+ KA1, Trening za osobe koje rade s mladima
Datumi glavne aktivnosti: 21.02. – 01.03.2022.  (21. i 1. su putni dani)
Lokacija: Samobor, Hrvatska
Broj sudionika: 24
Dobno ograničenje: 18+

OČEKIVANI UTJECAJ PROJEKTA

 

Očekuje se da će ciljne skupine projekta doživjeti izravne pozitivne učinke na razini postizanja konkretnih ciljeva projekta. Očekivani utjecaj na sudionike ogleda se u razvoju njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija kao najvažnijih nematerijalnih rezultata projekta.

Polaznici će podići razinu samopouzdanja i motivacije koja može značajno unaprijediti njihov rad, potaknuti ih da učinkovito odgovore na današnje izazove i razvijaju programe za mlade koji koriste prirodu kao najvažniji resurs.

Posebno važan učinak očekuje se kod sudionika s manje mogućnosti, koji će sudjelovati u ovom projektu kako bi povećali svoje šanse za karijeru (kako unutar organizacija koje šalju tako i u smislu daljnjeg zapošljavanja) te razvijali samosvijest, samopouzdanje i društvene vještine.

Očekivani učinak na partnerske organizacije je povećanje njihove sposobnosti za osmišljavanje, planiranje, provedbu i evaluaciju programa obrazovanja na otvorenom na temelju vrijednosti i načela ekocentričnog učenja.

U okviru ovog projekta sudionici će steći znanja i vještine koje će unaprijediti njihovu budućnost. Znanja i vještine u području obrazovanja na otvorenom i ekocentričnog učenja pomoći će sudionicima da osmisle i provedu sveobuhvatne obrazovne programe koji odgovaraju
suvremenim izazovima koje predstavlja pandemija COVID-19 po povratku u svoje zajednice.

Očekivani učinak je razvoj kvalitetnih i sveobuhvatnih programa neformalnog obrazovanja temeljenih na ekocentričnim principima koji će učinkovito odgovoriti na identificirane potrebe ciljnih skupina organizacija koje su usko povezane s aktualnim izazovima (osobito onima uzrokovanim pandemijom COVID-19).

IZ NOVOSTI:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski