Don’t talk to strangers

Ovaj projekt poboljšava razinu ključnih kompetencija i vještina mladih te promiče interkulturni dijalog, socijalnu uključenost i solidarnost, posebno kroz povećane mogućnosti mobilnosti za učenje za mlade.

OSNOVNE INFORMACIJE

Tema:  promicanje digitalnog građanstva, socijalne uključenosti i solidarnosti

Datumi: od 01.03. – 09.03.2021.

Lokacija: Samobor, Hrvatska

Dob sudionika: od 18 do 22 godina

 

SPECIFIČNI CILJEVI

  • razviti sposobnost kompetentne i pozitivne uporabe digitalnih tehnologija među mladima na polju aktivnog građanstva (stvaranje, rad, dijeljenje, druženje, istraživanje, igra, komunikacija i učenje);
  • promicati aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih (vrijednosti, vještine, stavovi, znanje i kritičko razumijevanje) u zajednicama (lokalnim, nacionalnim, globalnim) na svim razinama (političkoj, ekonomskoj, socijalnoj, kulturnoj i interkulturnoj);
  • osigurati da mladi koriste digitalne tehnologije uz bezuvjetno poštivanje ljudskih prava i dostojanstva;
  • povećati međukulturnu svijest sudionika i osjećaj pripadnosti europskoj zajednici;
  • povećati znanje stranih jezika sudionika;
  • povećati znanje sudionika i njihovu motivaciju za sudjelovanje u programu Erasmus +.

OČEKIVANI UČINCI

Očekivani učinak projekta je da su sudionici opremljeni osnovnim alatima i znanjem koji će im pomoći da digitalni svijet učine otvorenim, inkluzivnim i kreativnim prostorom u kojem se promiče međusobno uvažavanje i poštovanje prava drugih osoba.

Sastoji se od vrijednosti, stavova, vještina, znanja i kritičkog razumijevanja, a to su elementi na temelju kojih se postaje pošten, odgovoran i aktivan građanin.

Nakon ovog iskustva, od svih se organizacija očekuje stjecanje novih znanja i vještina (tj. digitalnih, jezičnih, socijalnih, kulturnih) te motiviranost za pisanje i provođenje kreativnijih projekata u lokalnoj zajednici, ali i na europskoj / međunarodnoj razini.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski