Dance for Equality

Glavni cilj ovog projekta je razvoj socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i tjelesnih kompetencija mladih, s naglaskom na interkulturnoj svijesti i rodnoj ravnopravnosti, primjenom metode plesa.

OSNOVNE INFORMACIJE

Tema:  promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i tjelesnih kompetencija mladih primjenom metode plesa

Datumi: od 14.04.- 22.04.2022.

Lokacija: Samobor, Hrvatska

Dob sudionika: od 18 do 25 godina

SPECIFIČNI CILJEVI

– razviti kritičko mišljenje sudionika;

– podići svijest o problemima koji se tiču ​​ravnopravnosti spolova i etničkih grupa;

– pružiti praktične vještine za osmišljavanje i provođenje lokalnih aktivnosti usmjerenih na promociju

ljudska prava i jednakost spolova i etničkih pripadnosti kroz plesni medij;

– stvoriti interes i poštovanje za nešto novo, drugačije;

– učiniti mlade ljude vizijama, snazi volje i inicijativi;

– poticati mlade na kreativno izražavanje kroz različite umjetničke metode (npr. ples) i

ohrabriti ih da budu aktivni protagonisti u svojim zajednicama i podijele svoje znanje;

– poticati i razvijati vještine timskog rada;

– stvoriti interes i naglasiti važnost tjelesne aktivnosti i zdravog načina života;

– podržati mobilnost mladih kroz plesne veze, interkulturalni interes i događaje;

– razviti interkulturalne vještine, toleranciju, poštovanje i osjećaj zajedničkog europskog identiteta;

– razvijati jezične kompetencije;

– pružiti znanje o Erasmus + programima i mogućnostima koje nudi mladima.

METODE I AKTIVNOSTI

Ovaj se projekt temelji na metodama neformalnog obrazovanja, koje podržavaju aktivno uključivanje sudionika i usredotočuju se na njihovu samorefleksiju i dokumentiranje ishoda učenja. Takve metode također potiču mlade na odabir vlastitih pristupa i metoda koje im nude fleksibilnost i slobodu u istraživanju njihovih novonastalih interesa.

 

RADIONICE

Razmjena mladih uključuje sljedeće vrste radionica:

– uvodne radionice usmjerene na međusobno upoznavanje i izgradnju grupne kohezije;

– radionice usmjerene na povećanje znanja o Erasmus + programu i Youthpass certifikatu;

– teorijske radionice usmjerene na razmjenu iskustava i istraživanje tema o ravnopravnosti spolova i etničkih grupa;

– praktične radionice temeljene na plesnoj metodi, usmjerene na iskustveno učenje sudionika, povećanje njihove interkulturalne svijesti kao i svijesti o temi projekta;

– radionice posvećene postavljanju osobnih ciljeva učenja i praćenju njihovog postizanja;

– radionice posvećene stvaranju aktivnosti i kanala širenja.

UTJECAJ

Očekuje se da će ovaj projekt utjecati na sudionike postizanjem njihovih ciljeva učenja, kao i razvojem specifičnog skupa vještina i znanja. Očekuje se da će sudionici razviti šire razumijevanje utjecaja ljudskog ponašanja na okolinu i znanje o učinkovitim metodama kako pozitivno koristiti tu moć kako bi stvorili mirnije i tolerantnije društvo. Nadalje, očekuje se da će to povećati njihov osjećaj svijesti o ravnopravnosti spolova i etničkih grupa, što će biti od koristi prvenstveno njihovim lokalnim zajednicama. Na temelju temeljito osmišljenih aktivnosti i metoda, očekuje se da će sudionici pokrenuti nove akcije / pokrete temeljene na podizanju svijesti o ravnopravnosti spolova i etničkih pripadnosti.

Iz novosti:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski