Global problem, local solution! Active Citizenship Festival

O AKTIVNOSTI

Lokacija provedbe: Malino, Oriovac, Hrvatska

Vrijeme provedbe: 02. – 9.10.2023.

Uključene države: Grčka, Hrvatska, Rumunjska, Slovačka, Bugarska (30 sudionika, od 13 do 18 godina)

Ciljevi projekta

Promicanje aktivnog građanstva: primarni cilj je potaknuti mlade ljude da aktivno sudjeluju u svojim zajednicama, preuzmu odgovornost za svoje postupke i doprinesu pozitivnim društvenim promjenama. Razmjena ima za cilj osnažiti mlade sudionike da postanu angažirani građani koji su svjesni svojih prava i odgovornosti.

Interkulturalno učenje i razumijevanje: Cilj je poticati međusobno razumijevanje, poštovanje i uvažavanje različitosti. Kroz interakcije i dijeljenje iskustava, sudionici stječu interkulturalne vještine i razvijaju globalnu perspektivu.

Poboljšanje društvenih i građanskih vještina: One će uključivati ​​vodstvo, timski rad, komunikaciju, rješavanje problema, kritičko razmišljanje i aktivno slušanje. Cilj je opremiti sudionike potrebnim vještinama za učinkovito uključivanje u građanske i društvene aktivnosti.

Aktivno sudjelovanje u demokraciji: Cilj programa razmjene može biti promicanje demokratskih vrijednosti i načela među mladima. To uključuje edukaciju sudionika o demokratskim procesima, ljudskim pravima i važnosti građanskog angažmana. Cilj je osnažiti mlade ljude da aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka i doprinose demokratskim društvima.

Osobni razvoj i osnaživanje: Kroz iskustveno učenje i izazovne aktivnosti, mladi ljudi stječu samopouzdanje, samosvijest. Cilj je nadahnuti i motivirati sudionike da preuzmu vodeće uloge i ostvare pozitivan utjecaj u svojim zajednicama.

Osmišljavanje vlastitih lokalnih projekata prepoznavanjem globalnih problema: Lokalni projekti mogu biti dio većeg globalnog rješenja. Rješavanjem globalnog problema na lokalnoj razini pridonosite zajedničkim naporima da se problem riješi. Njihovi projekti mogu poslužiti kao model ili inspiracija za druge, stvarajući mrežu lokaliziranih inicijativa koje zajedno čine razliku na globalnoj razini.Pružanje prilike mladima da aktivno participiraju u svojoj sredini, omogućuje stjecanje znanja, vještina i vrijednosti koje su neophodne za odrastanje i predstavlja pripremu za druge forme participacije odraslih građana.

Potiče ih se da promišljaju o dostupnosti javne infrastrukture u njihovim zajednicama kao i da se upoznaju s radom različitih aktera koji djeluju u njihovim zajednicama. Radom na temama učenice se senzibilizira na različitost u njihovim zajednicama, na probleme strukturne diskriminacije te upućuje na identificiranje primjera solidarnosti s drugima. Konačno, njihove se zajednice smješta u šire rasprave o izazovima ekološke održivosti i idejama kako joj doprinositi.

U temelju svih tema pristup je prema kojem učenice osvještavaju svoja prava i odgovornosti u zajednici, identificiraju određene probleme u svojim zajednicama (od zlouporabe pozicije moći i nasilja do siromaštva i nedostatka zelenih površina), njihove uzroke i posljedice te u suradnji s drugima i na temelju osobnih iskustava te znanstvenih i stručnih uvida identificiraju moguća rješenja tih problema.

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski