Tvornica uspjeha

U Udruzi vjerujemo da su mladi ključ razvoja društvene zajednice i da njihovim educiranjem stvaramo temelje budućeg rasta i razvoja.

 

Fokus stavljamo na razvoj sljedećih kompetencija:

  1. socijalne i građanske kompetencije, koje obuhvaćaju aktivnu uključenost u demokratske procese, civilni aktivizam te brigu za društvenu zajednicu;
  2. interkulturalne kompetencije, koje podrazumijevaju nadilaženje interkulturalnih barijera u doba posvemašnje globalizacije i povezivanja (posebice u okviru Europske unije) te
  3. razvoj poduzetničke inicijative, koja doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju mladih, poticanju njihovog aktivizma te socijalne osjetljivosti kada govorimo o društvenom poduzetništvu.

Program je usmjeren postizanju dvije grupe ciljeva, a provodi se u suradnji s Gradom Samoborom i Udruženjem obrtnika Samobor. Sastoji se od dvije temeljne grane:

[1] Aktivizam i participacija

U okviru ovog područja, Udruga najviše djeluje na povećanju aktivne participacije i uključenosti mladih u demokratske procese, podizanju svijesti, razvijanju kritičkog mišljenja, osnaživanju mladih te pružanju prilike za njihovo samoizražavanje.

Ti ciljevi postižu se aktivnostima Udruge primarno u području poticanja dijaloga mladih s donositeljima odluka te promicanja volonterstva.

[2] Poduzetništvo mladih i društveno poduzetništvo

Ovaj program se provodi u cilju promocije obrtništva i poduzetništva među mladima, jer jedan od najvećih izazova današnjice je upravo nezaposlenost mladih. Poduzetništvo mladih shvaćamo kao stup povećanja razine njihovog društvenog, ekonomskog, kulturnog i političkog djelovanja.

Svojim aktivnostima Udruga nastoji educirati mlade generacije o koristima društvenog poduzetništva te ih potaknuti da kroz taj koncept doprinesu samozapošljavanju i razviju odgovornost za društvenu zajednicu.

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski