Place Fur Friends


U volonterskom projektu u okviru Europskih snaga solidarnosti koji je trajao od 29.5. do 14.6.2023., grupa od 13 međunarodnih volontera dizajnirala je i izradila nastambu za mini koze i zečeve na Eco Educational Farm Greenville.

Glavni zadatak ovog projekta bio je osmisliti, izgraditi i implementirati prostor za domaće životinje, poput zečeva i koza. Da bismo to postigli, radili smo svi zajedno u okruženju ruralnog područja našeg gospodarstva, učeći i razvijajući cijeli niz korisnih – osobnih i praktičnih – vještina. 

Za unapređenje različitih sposobnosti organizirali smo tematske radionice i sastanke sa stručnjacima, u ime stjecanja teoretskog znanja za korištenje u budućnosti. Volonteri su na ovaj način razvili svoja znanja i vještine, interkulturalnu i ekološku svijest, timski rad, komunikaciju na stranom jeziku i razne praktične vještine, uključujući – između ostalog – rukovanje alatom, primjenu materijala, održavanje, konstrukciju.

OSNOVNE INFORMACIJE

Ime projekta: Place Fur Friends
Vrsta projekta: Europske snage solidarnosti, volonterski timovi
Datumi glavne aktivnosti: 29.5. – 14.06.2023.
Lokacija: Vrhovčak, Samobor, Hrvatska
Broj volontera: 15
Dob volontera: 18-30
Sudjelujuće države Italija, Njemačka, Poljska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska,

U okviru ove aktivnosti od volontera su se očekivale sljedeće aktivnosti: osmišljavanje koncepta kućice za zečiće; izgradnja kolibe i kućice za zečeve; podrška u redovnom održavanju eko gospodarstva; sudjelovanje u mentorstvu i refleksijama; održavanje prostorija i zajedničkih prostora koje koriste.

METODE I AKTIVNOSTI

Ovaj se projekt temelji na metodama neformalnog obrazovanja, koje podržavaju aktivno uključivanje sudionika i usredotočuju se na njihovu samorefleksiju i dokumentiranje ishoda učenja. Takve metode također potiču mlade na odabir vlastitih pristupa i metoda koje im nude fleksibilnost i slobodu u istraživanju njihovih novonastalih interesa.

UTJECAJ

Sudjelovanjem u projektu, volonteri će potvrditi svoju motivaciju za stjecanjem novih znanja i iskustava i pokazati da njeguju vrijednosti poput solidarnosti. Pritom će im ovo dati bolji uvid u važnost uključivanja, strukturiranog učenja, odgovaranja na potrebe, usredotočenosti na stvarni utjecaj i poduzimanja akcija u lokalnoj zajednici.

Poseban utjecaj na volontere odrazit će se na same ishode učenja, poput razvijanja socijalnih i građanskih vještina, interkulturalizma, osjećaja za poduzimanje inicijative, poduzetništva, jačanja jezičnih kompetencija i učenja.

Kroz samostalni život u novom okruženju, sudionici će razviti osjećaj odgovornosti i vještine u rješavanju nepoznatih situacija i interakciji s različitim ljudima. Istodobno će se razviti vještine prihvaćanja različitih kultura koje će istovremeno biti od koristi lokalnoj zajednici.

Najveće koristi koje će volonteri imati od sudjelovanja u projektu Europskih snaga solidarnosti su samosvijest, sposobnost rada s drugim ljudima, iskušavanje novih stvari, razvijanje znanja i vještina te interkulturalizam i solidarnost.


Ovaj projekt se provodi uz financijsku potporu Europske komisije. Objave vezane uz isti izražavaju isključivo stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski