Predstavljanje ideja i prijedloga mladih u Bunkeru

Predstavljanje ideja i prijedloga mladih u Bunkeru

II. Informativni događaj projekta “Kad se mlade ruke slože”

U četvrtak, 15.11.2018. u Centru za mlade Bunker održan je posljednji javni događaj u okviru Erasmus+ projekta dijaloga mladih s donositeljima odluka pod nazivom „Kad se mlade ruke slože“.

Projekt je usmjeren na razvijanje građanskih kompetencija mladih te izradu Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Samobora, a organiziraju ga Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, Grad Samobor te Pučko otvoreno učilište Samobor. U okviru prva dva događaja mladi s područja Samobora, na temelju provedenog istraživanja potreba mladih, izrađivali su ideje i prijedloge koji će predstavljati središnji dio Gradskog programa.

Dijalog mladih, donositelja odluka i stručnjaka

Javni događaj okupio je mlade, donositelje odluka te stručnjake iz raznih područja kao što su sport, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, kultura i slobodno vrijeme mladih, koji su dali svoje komentare i mišljenja na predstavljene prijedloge mladih te na taj način pomogli oblikovati smjernice.

Slijedi javno savjetovanje

Nakon oblikovanja Nacrta Gradskog programa djelovanja za mlade na temelju provedenih aktivnosti uslijedit će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju oblikovanja konačne verzije dokumenta.