Istraživanje potreba mladih u Samoboru

Istraživanje potreba mladih u Samoboru

U tijeku je II. faza projekta “Kad se mlade ruke slože” usmjerenog na izradu Gradskog programa djelovanja za mlade. Udruga Pozitiva Samobor, u partnerstvu s Gradom Samoborom i POU Samobor provodi istraživanje potreba mladih u Samoboru sa stajališta kako samih mladih, tako i stručnjaka koji rade s mladima u lokalnim institucijama i organizacijama.

Dobivanje uvida u mišljenja sudionika ovog istraživanja poslužit će kao jedan od temelja za izradu kvalitetnog lokalnog dokumenta za rad s mladima – Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Samobora.

Istraživanje se sastoji od dvije faze. U Prvoj fazi istraživanja, u kojoj trenutno sudjelujete, nastojimo dobiti detaljan uvid u iskustva, mišljenja i stavove mladih i stručnjaka koji rade s mladima o potrebama, interesima, motivaciji mladih za sudjelovanje u određenim aktivnostima, te koji su prijedlozi sudionika za zadovoljenje potreba mladih i unaprjeđenje kvalitete njihovih života. U Drugoj fazi istraživanja, detaljnije ćemo se usmjeriti na svaku od potreba koju sudionici izraze u ovoj fazi istraživanja, gdje ćemo nastojati dobiti uvid u to kako identificirane potrebe mogu biti zadovoljene.
Molimo Vas da kliknete na ovu poveznicu kako biste pristupili anketnom upitniku:

Upitnik za stručnjake koji rade s mladima > https://goo.gl/forms/CcztGt5zazAafYXJ2
 
Ispunjavanje ovog upitnika trajat će oko 20 minuta. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Podaci koji mogu otkriti Vaš identitet bit će anonimizirani, a Vaš identitet neće biti otkriven niti u jednoj fazi istraživanja i projekta. Uvid u podatke koje iznesete u ovom upitniku imat će samo provoditelji istraživanja. Obradom tih podataka dobit ćemo rezultate koji će biti javni. Uvid u rezultate istraživanja možete zatražiti javljanjem na e – mail adrese provoditelja istraživanja: david@pozitivasamobor.hr i helena@pozitivasamobor.hr. Putem tih e – mail adresa možete nam se obratiti i ukoliko ćete imati bilo kakvih pitanja ili prijedloga.
Hvala Vam na Vašem vremenu!