Upravni odbor

Sukladno Statutu Udruge Pozitiva Samobor, Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. Članove/ice Upravnog odbora čine Predsjednik/ca Udruge, Dopredsjednik/ca Udruge i još tri člana/ice.

Upravni odbor bira Skupština neposrednim glasovanjem na temelju predloženog Programa rada. Upravnim odborom predsjedava Predsjednik/ca Udruge, a u njegovoj odsutnosti mijenja dopredsjednik/ca Udruge.

Upravni odbor i svaki njegov član/ica odgovora za svoj rad Skupštini.

Mandat

Mandat članova/ica Upravnog odbora traje 3 (tri) godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

Nadležnost

Upravni odbor donosi i radi na osnovu Plana rada, a u nadležnosti ima slijedeće poslove:

 • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština
 • priprema skupštine, godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju.
 • izvršava odluke Skupštine,
 • skrbi o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima Udruge,
 • donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

Članovi

Nakon Skupštine Udruge održane 21.02.2018., članovi Upravnog odbora su:

 1. Irena Majica
 2. Anita Herceg Visić
 3. Željko Vukić
 4. Nataša Koražija
 5. Mihaela Smadilo