Predsjednik

Predsjednik

U skladu sa Statutom Udruge, Predsjednik Udruge je član Upravnog odbora i bira se na 3 (tri) godine, s tim da može biti ponovno izabran. Kandidat za Predsjednika/cu mora biti najmanje 2 godine aktivan član Udruge.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine. Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge odgovara Skupštini te joj podnosi godišnji izvještaj o svom radu.

Dopredsjednik

Skupština Udruge bira Dopredsjednika koji zamjenjuje Predsjednika u slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti.

Dopredsjednik Udruge bira se na 3 (tri) godine, s tim da može biti ponovno izabran. Kandidat za Doredsjednika/cu mora biti najmanje 1 godinu aktivan član Udruge. Dopredsjednik/ca se bira od članova Upravnog odbora.

Nakon Skupštine Udruge održane 21.02.2018., Predsjednik i Dopredsjednica Udruge su:

Vlado Odribožić

Vlado Odribožić

Predsjednik 

Romina Galović

Romina Galović

Dopredsjednica i voditeljica projekata