Tim

ZAPOSLENICI

Od svojeg osnutka 2011. godine Udruga je djelovala na volonterskoj bazi, a institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 2016. godine stječe financijske kapacitete za prva zapošljavanja.

Danas Udruga broji 3 zaposlenika.

ROMINA GALOVIĆ PIŠKULIĆ

Dopredsjednica / Voditeljica projekata

Članica je i volonterka Udruge od 2015. godine, a od 2016. godine zaposlena je na radnom mjestu voditeljice projekata. Njen posao ujedno je i njena najveća strast, kao i neiscrpan izvor inspiracije i kreativnosti. Do sada je aktivno sudjelovala u pripremi i provedbi preko 20 međunarodnih i preko 120 lokalnih projekata i aktivnosti.

Osim vođenja projekata, Romina kao trener / facilitator provodi spektar međunarodnih i lokalnih aktivnosti za mlade kao ciljanu skupinu, a središnja tema kojom se bavi je aktivno građanstvo i uključivanje mladih u proces donošenja odluka.

Za akademski uspjeh i znanstveni rad nagrađena je s 2 Rektorove i 3 Dekanove nagrade. Volontirala je u Hrvatskom saboru te bila predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora i članica Savjeta mladih Zagrebačke županije.

BARBARA MARIČIĆ

Projektna menadžerica

Barbara je stručna specijalistica projektnog menadžmenta, koja se pridružila timu Pozitive 2020. godine u okviru projekta financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Njezina uloga u Pozitivi je priprema i provedba lokalnih i međunarodnih projekata, administrativno i financijsko poslovanje te osiguravanje vidljivosti projekata i diseminacije projektnih rezultata.

Barbara voli reći da u Pozitivi živi svoj san jer uči koliko je važno vjerovati u sebe te ima stalnu priliku izraziti svoju kreativnost.

MARKO BABIĆ

Menadžer logistike

Marko je član Pozitive od 2020. godine i dio je tima koji snove i vizije prenosi u stvarnost. Zaposlen kao logistički menadžer, on je pokretačka snaga radova u okviru osnivanja našeg edukacijskog centra.

Njegova je uloga održavanje nekretnina u vlasništvu / na korištenju Udruge, organizacija logističkih aranžmana za provedbu lokalnih i međunarodnih projekata te sve ostale praktične stvari koje su ostalim članovima tima malo teže i zahtjevnije.

Marko se pridružio timu Pozitive kako bi izašao iz svoje zone komfora i pridonio svom osobnom rastu i razvoju, kao i razvoju svoje lokalne zajednice.

VOLONTERI

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski